Предстоящи събития

Четвърто международно спортно състезание за хора с увреждания България - Сърбия

На 17 май 2016 г. в спортна зала "Фестивална"-гр. Видин ще се проведе четвъртото международно спортно състезание за хора с увреждания "България-Сърбия

Новини

Детско спортно състезание "Смърфовете 2"

Детски спортен празник "Смърфовете 2" организира Фондация "Подкрепа за реализация" в партньорство с Български червен кръст - Видин на новоизградената детска площадка в кв. Калето, до храм "Св. Николай Чудотворец". Деца от две детски градини участва

Кулинарно изложение в ЦСРИ по случай настъпването на пролетта

Изложение на ястия с пролетна декорация бе събитието, което екипът на ЦСРИ-Видин организира на 22 март по случай настъпването на пролетта. Участниците в изложението бяха клиентите на ЦСРИ. Предварително бе поставена задача на желаещите да се включат да п

Теоретично занятие по Плана за защита при бедствия в ЦСРИ

На 12 март 2016 г. в сградата на ЦСРИ-Видин за пореден път бе проведено теоретично занятие с клиентите по Плана за защита при бедствия. Лекцията бе водена от Владимир Иванов – инспектор по Защита на населението в група „Планиране и превантивна дейност” пр

Клавишни комбинации

За да достъпите лесно страницата ползвайте
ALT +

  • 1 - За нас
  • 2 - Новини
  • 3 - Дейности
  • 4 - Галерия
  • 5 - Партньорства
  • 6 - Форум ЦСРИ
  • 7 - За контакти

Център за социална рехабилитация и интеграция като вид социална услуга в общността е делегирана от държавата дейност. Дейността му стартира след сключване на Договор за възлагане и управление на социалната услуга от 07.08.07 г. между Кмета на град Видин и Председателя на Фондация „Подкрепа за реализация”, въз основа на Заповед №РД-25-644 от 26.07.2007 г.

Основни цели на екипа на ЦСРИ са:

◊ да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства

◊  да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция.

Услугите предоставяни в Центъра са:

⇒ Социална работа

 Информационно-консултантска дейност

     - Информиране и консултиране

  - Съдействие при: изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, ДСП, НОИ и др.; снабдяване с ТПС; осигуряване на асистенти или дом. помощници; настаняване в специализирани институции

     - Сформиране на групи и организиране на обучения

     - Съдействие за намиране на работа

⇒ Психологическа помощ

⇒ Логопедична дейност

 Педагогическо-възпитателна дейност

⇒ Трудотерапия

     - Арт терапия

     - Битов труд

     - Готварство

     - Цветарство и градинарство

     - Фризьорство и козметика

 Рехабилитация

⇒ Здравни грижи

⇒ Организиране на свободното време

     - Ежедневни занимания – индивидуални и групови

     - Културно-образователни мероприятия

     - Празници и традиции

     - Спорт и туризъм

     - Гражданско образование

Капацитетът на Центъра е 50 човека

Потребители на услугата:

⇒ деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания

⇒ родители на деца с по-тежки увреждания

Екипът, предоставящ социалните услуги включва следните специалисти: социален работник, психолог, педагог-логопед, трудотерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор,  мед. сестра и организатор

Центърът разполага с административна зала, зала за рехабилитация с мед. кабинет, зала за трудотерапия с  кухня, зала за обучение, зала за занимания и кабинет на психолога