Предстоящи събития

Детски празник "Смърфовете"

На 12 май на детска площадка "Смърфовете" (в близост до ДКЦ 1) ще се проведе детско състезание

ЩУРОЛАНДИЯ

На 1 юни в Крайдунавския парк ще се проведе традиционния детски празник

Летен лагер в гр. Вършец

От 13 до 18 юли 2015 г. ще се състои летният лагер за клиентите на ЦСРИ в Специализирана болница за рехабилитация "Св. Мина" - гр. Вършец

Новини

Ден на спонтанните актове на доброта

На 17 февруари в Център за социална рехабилитация се отбеляза Деня на спонтанните актове на доброта. „Раждаме ли се добри?“, „Корист ли е да си добър?“, „От какво зависи това да сме добри“, „Коя всъщност е истинската доброта?“ – това бяха част от въпросит

Обява за свободно работно място за длъжността

Фондация „Подкрепа за реализация“ обявява конкурс за длъжността „Общ работник“ в Център за социална рехабилитация и интеграция (за деца и лица с увреждания) – Видин

Детски зимен празник "Кралството на приказките"

За първа година екипът на Фондация „Подкрепа за реализация“ в партньорство с Дамски Лайънс клуб „Вида“ Видин, Община Видин, Видинска Света Митрополия и МОЛ – Видин проведоха детски коледен празник „Кралството на приказките“. В рамките на три дни, от 21 до

Клавишни комбинации

За да достъпите лесно страницата ползвайте
ALT +

  • 1 - За нас
  • 2 - Новини
  • 3 - Дейности
  • 4 - Галерия
  • 5 - Партньорства
  • 6 - Форум ЦСРИ
  • 7 - За контакти

Център за социална рехабилитация и интеграция като вид социална услуга в общността е делегирана от държавата дейност. Дейността му стартира след сключване на Договор за възлагане и управление на социалната услуга от 07.08.07 г. между Кмета на град Видин и Председателя на Фондация „Подкрепа за реализация”, въз основа на Заповед №РД-25-644 от 26.07.2007 г.

Основни цели на екипа на ЦСРИ са:

◊ да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства

◊  да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция.

Услугите предоставяни в Центъра са:

⇒ Социална работа

 Информационно-консултантска дейност

     - Информиране и консултиране

  - Съдействие при: изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, ДСП, НОИ и др.; снабдяване с ТПС; осигуряване на асистенти или дом. помощници; настаняване в специализирани институции

     - Сформиране на групи и организиране на обучения

     - Съдействие за намиране на работа

⇒ Психологическа помощ

⇒ Логопедична дейност

 Педагогическо-възпитателна дейност

⇒ Трудотерапия

     - Арт терапия

     - Битов труд

     - Готварство

     - Цветарство и градинарство

     - Фризьорство и козметика

 Рехабилитация

⇒ Здравни грижи

⇒ Организиране на свободното време

     - Ежедневни занимания – индивидуални и групови

     - Културно-образователни мероприятия

     - Празници и традиции

     - Спорт и туризъм

     - Гражданско образование

Капацитетът на Центъра е 50 човека

Потребители на услугата:

⇒ деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания

⇒ родители на деца с по-тежки увреждания

Екипът, предоставящ социалните услуги включва следните специалисти: социален работник, психолог, педагог-логопед, трудотерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор,  мед. сестра и организатор

Центърът разполага с административна зала, зала за рехабилитация с мед. кабинет, зала за трудотерапия с  кухня, зала за обучение, зала за занимания и кабинет на психолога