Предстоящи събития

Международен ден на хората с увреждания

На 3 декември 2015 година в сградата на ЦСРИ ще се проведе информационна среща за правата на хората с увреждания

Коледно тържество

На 17 декември 2015 година ще се проведе традиционният Коледен празник с клиентите на ЦСРИ

Детски зимен празник "Кралството на приказките"

На 19 и 20 декември 2015 г. в МОЛ-Видин ще се проведе детският коледен празник "Кралството на приказките".

Новини

Участие на Фондация "Подкрепа за реализация" в Немски Коледен Базар

От 2011 г. в България се организира Немски Коледен Базар, който и тази година ще бъде осъществен в гр. София (Градската градина, пл. Батенберг) от 20 ноември до 20 декември 2015 г. Всяка година организаторите избират своята социална кауза, предоставяйки е

Международна работна среща "Eastern social network"

На 15 октомври 2015 година в гр. Зайчар бе проведена Международна конференция „Eastern social network”. Срещата бе по инициатива на Фондация „Подкрепа за реализация“-гр. Видин и Сдружение „Добро дърво“-гр. Зайчар. Инициирането и бе след поредица от срещи

19 октомври - Ден на благотворителността

На 19 октомври се отбелязва Националния ден на благотворителността. Въпреки че един ден в годината не е достатъчен за проява на съпричастност и добротворчество, екипът на ЦСРИ реши за първа година да отбележи този ден със своите клиенти. За целта бе пров

Клавишни комбинации

За да достъпите лесно страницата ползвайте
ALT +

  • 1 - За нас
  • 2 - Новини
  • 3 - Дейности
  • 4 - Галерия
  • 5 - Партньорства
  • 6 - Форум ЦСРИ
  • 7 - За контакти

Център за социална рехабилитация и интеграция като вид социална услуга в общността е делегирана от държавата дейност. Дейността му стартира след сключване на Договор за възлагане и управление на социалната услуга от 07.08.07 г. между Кмета на град Видин и Председателя на Фондация „Подкрепа за реализация”, въз основа на Заповед №РД-25-644 от 26.07.2007 г.

Основни цели на екипа на ЦСРИ са:

◊ да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства

◊  да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция.

Услугите предоставяни в Центъра са:

⇒ Социална работа

 Информационно-консултантска дейност

     - Информиране и консултиране

  - Съдействие при: изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, ДСП, НОИ и др.; снабдяване с ТПС; осигуряване на асистенти или дом. помощници; настаняване в специализирани институции

     - Сформиране на групи и организиране на обучения

     - Съдействие за намиране на работа

⇒ Психологическа помощ

⇒ Логопедична дейност

 Педагогическо-възпитателна дейност

⇒ Трудотерапия

     - Арт терапия

     - Битов труд

     - Готварство

     - Цветарство и градинарство

     - Фризьорство и козметика

 Рехабилитация

⇒ Здравни грижи

⇒ Организиране на свободното време

     - Ежедневни занимания – индивидуални и групови

     - Културно-образователни мероприятия

     - Празници и традиции

     - Спорт и туризъм

     - Гражданско образование

Капацитетът на Центъра е 50 човека

Потребители на услугата:

⇒ деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания

⇒ родители на деца с по-тежки увреждания

Екипът, предоставящ социалните услуги включва следните специалисти: социален работник, психолог, педагог-логопед, трудотерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор,  мед. сестра и организатор

Центърът разполага с административна зала, зала за рехабилитация с мед. кабинет, зала за трудотерапия с  кухня, зала за обучение, зала за занимания и кабинет на психолога